Sisältöön »
 
dsc-2348.jpg
 
Kotiväelle

Kotiväelle

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen, ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Luokattomana toimivassa lukiossa on mahdollisuus suorittaa lukio 2–4 vuodessa opiskelijan oman valinnan mukaan. Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa. Se vaatii enemmän aikaa ja jatkuvaa sitoutumista annettuihin työtehtäviin. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta. Peruskouluun verrattuna kasvavat erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus ja vastuu omasta oppimisesta.


 
 

Mitä lukio-opiskelu on?

Lue lisää lukio-opiskelusta täällä »

 
 

Vanhempainillat

Someron lukiolla järjestetään yksi kaikkien vuosikurssien yhteinen vanhempainilta, jonka ajankohta on syyslukukaudella loka–marraskuussa. Vanhempainillassa kotiväelle annetaan yleistä informaatiota kullekin vuosikurssille erikseen.

 
 

Oppikirjat ja läppärit

Lukiolainen on vastuussa itse oppikirjojen ja muiden opinnoissa tarvittavien välineiden hankinnasta. Oppikirjat tulee olla mukana kurssilla, jotta opintojen eteneminen olisi mahdollista.

Opintojen suorittaminen Someron lukiossa edellyttää tietokoneen käyttöä oppitunneilla. Someron kaupunki avustaa kaikkia syksyllä 2019 lukio-opintonsa aloittavia tietokoneen hankinnassa 200 eurolla

 
 

Poissaolot

Someron lukion poissaolosäännöt perustuvat lukiolain 25 pykälään. Sen mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

Mikäli sinulla on etukäteen tiedossa este opintoihin osallistumiseen, tulee sinun hakea lupaa olla osallistumatta opetukseen. Ryhmäohjaaja myöntää luvan kolmeenpäivään asti, Rehtori taas sitä pitempiin poissaoloihin (anottava erillisellä lomakkeella).

Poissaolojen selvittäminen

Poissaolo tulee selvittää Wilmaan saman päivän kuluessa. Poissaolon selvityksen yhteydessä on merkittävä poissaolon syy Wilman lisätietoja -kenttään. Alaikäisen poissaolon selvittää huoltaja. Kaikki poissaolot on selvitettävä.

Kurssin keskeytyminen

Opiskelijan kurssi katsotaan keskeytyneeksi, jos hänen poissaolonsa jatkuvat varoituksen jälkeen, eikä poissaoloista ole hyväksyttäviä esim. terveydenhuollon ammattilaisen todistuksia.

 
 

Opiskelun tukipalvelut

Lue lisää opiskelun tukipalveluista täältä »

 
 

Opinto- ja koulumatkatuki

Lue lisää opinto- ja koulumatkatuesta täältä »

 
 

Wilma

Wilmaan tehtävät päivittäiset merkinnät ovat osa kotiväen ja koulun välistä yhteistyötä.

Lukiolaiset valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Kotiväki seuraa ja selvittää Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestii opettajien kanssa ja lukee koulun tiedotteita.

Opiskelijan täytettyä 18 vuotta huoltajan Wilma-tunnukset poistuvat, ellei opiskelija anna kirjallisesti lupaa Wilma-tunnusten jatkamiselle. 

Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta ja rehtorit.

Someron lukion Wilma »

 
 

Tietosuoja

Lue lisää tietosuojastamme täältä »