Sisältöön »
 
dsc-2348.jpg
 
Kotiväelle

Kotiväelle

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen, ja se rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Luokattomana toimivassa lukiossa on mahdollisuus suorittaa lukio 2–4 vuodessa opiskelijan oman valinnan mukaan. Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa. Se vaatii enemmän aikaa ja jatkuvaa sitoutumista annettuihin työtehtäviin. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta. Peruskouluun verrattuna kasvavat erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus ja vastuu omasta oppimisesta.

 
 

Vanhempainillat

Someron lukiolla järjestetään yksi kaikkien vuosikurssien yhteinen vanhempainilta, jonka ajankohta on syyslukukaudella loka–marraskuussa. Vanhempainillassa kotiväelle annetaan yleistä informaatiota kullekin vuosikurssille erikseen.

 
 

Wilma

Wilmaan tehtävät päivittäiset merkinnät ovat osa kotiväen ja koulun välistä yhteistyötä.

Lukiolaiset valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Kotiväki seuraa ja selvittää Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestii opettajien kanssa ja lukee koulun tiedotteita.

Opiskelijan täytettyä 18 vuotta huoltajan Wilma-tunnukset poistuvat, ellei opiskelija anna kirjallisesti lupaa Wilma-tunnusten jatkamiselle. 

Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta ja rehtorit.

Someron lukion Wilma »