Sisältöön »
 
 
fiilis-etusivu.jpg
 

Someron lukio

Someron lukio toimii ihkauudessa Kiiruun koulukeskuksessa. Someron lukio on yleislukio, joka kuuluu pienten lukioiden joukkoon: lukiossa työskentelee noin 130 opiskelijaa. Opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa, kun työskennellään alle kolmenkymmenen hengen opetusryhmissä. 

Someron lukiolla on monipuoliset mahdollisuudet opiskella taito- ja taideaineita, mm. lukiodiplomit liikunnasta, kuvataiteesta, musiikista ja draamasta. Somerolla on myös pitkät perinteet karonkka-näytelmäprojektin järjestämisestä. 

 
 
 

Oppimiskäsitys

Oppiminen on tiedon luomista opiskelijan omasta tietorakenteesta käsin; se on opiskelijan oman kokemusmaailman uudelleen organisointia, jatkuvaa rakentamista, opiskelijassa itsessään olevan tiedon syventämistä uudeksi tiedoksi, joka kehittyy tietoisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tehokas opettaminen on näin ennen kaikkea myönteisen sisäisen oppimishalun synnyttämistä, opiskelijan ohjaamista aktiiviseen tiedon prosessointiin ja oppimisympäristön luomista aktiivista opiskelua tukevaksi.

 

Opiskeluympäristö

Lukion opiskelijaa ohjataan itsenäiseen tiedonhakuun, luovien ongelmanratkaisujen tekemiseen ja omatoimisuuteen, jotta opiskelija pystyy uusissa, epävarmoissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa toimimaan tässä muuttuneessa tilanteessa riittämättömilläkin tiedoilla itsenäisesti ja toisten kanssa yhteistyössä.

Opiskelijaa tuetaan kasvamaan mahdollisuuksiensa äärille ja olemaan valmis elämän tarjoamiin haasteisiin.

 

Lukion painotukset

Someron lukion monet koulukohtaiset syventävät kurssit sekä soveltavat kurssit antavat opiskelijalle loistavan mahdollisuuden kehittää taiteellista ilmaisuaan ja etsiä sekä vahvistaa omaa identiteettiään taiteen avulla.

Someron lukio tarjoaa opiskeltavaksi kuusi teatteritaiteen kurssia ja mahdollisuuden valtakunnallisen teatteritaiteen lukiodiplomin suorittamiseen. Opiskelija voi suorittaa valtakunnalliset lukiodiplomit myös musiikissa, kuvataiteessa ja liikunnassa.

 
 

Someron lukio kannustaa opiskelijoitaan kasvamaan tiedostaviksi, itsenäisesti ajatteleviksi, vastuuntuntoisiksi ja luoviksi tulevaisuuden ihmisiksi.

Merja Klemola
rehtori

 
imgbar-img.jpg
 

Miksi Someron lukio? 

Yksilöllistä palvelua

Uusi ja nykyaikainen kampusalue

Monipuoliset mahdollisuudet

Yhdessä tekemistä

LUE LISÄÄ