Sisältöön »
 
fiilis-alasivu.jpg
 
Opiskelijalle

Opiskeluun liittyvät tuet

Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle. Opintotuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta ja hakemuksen voi täyttää siellä. Hakemuksia saa myös opintotoimistosta.

http://www.kela.fi/opintotuki

Koulumatkatuki

Koulumatkan ylittäessä 10 km Kela maksaa koulumatkatukea. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville kilometriraja on 7 km.

Koulumatkatukeen oikeutettu matka mitataan lyhintä reittiä käyttäen kodista kouluun (ei linja-auton kulkema matka). Saadakseen tukea pitää täyttää lukuvuosittain koulumatkatukihakemus, joita saa opintotoimistosta tai sen voi täyttää Kelan sivuilla.

Kela voi myöntää koulumatkatukea aikaisintaan hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta.

Someron kaupungin tuki