Sisältöön »
 
fiilis-alasivu.jpg
 
Opiskelijalle

Opiskeluun liittyvät tuet

Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle. Opintotuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta ja hakemuksen voi täyttää siellä. Hakemuksia saa myös opintotoimistosta.

http://www.kela.fi/opintotuki

Koulumatkatuki

Koulumatkan ylittäessä 10 km Kela maksaa koulumatkatukea.

Koulumatkatukeen oikeutettu matka mitataan lyhintä reittiä käyttäen kodista kouluun (ei linja-auton kulkema matka). Saadakseen tukea pitää täyttää lukuvuosittain koulumatkatukihakemus, joita saa opintotoimistosta tai sen voi täyttää Kelan sivuilla.

Kela voi myöntää koulumatkatukea aikaisintaan hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta.

Läppäriavustus / korvaus omien laitteiden käytöstä