Sisältöön »
 
fiilis-alasivu.jpg
 
Opiskelijalle

Opiskelun tukipalvelut

 
 

Erityisopetus

Opinto-ohjaaja
Heini Kelosaari
p. 044 7791 262 
heini.kelosaari(a)somero.fi

Someron lukion erityisopettaja auttaa sinua opintoihin liittyvissä pulmissa. Erityisopetukseen hakeudutaan opinto-ohjaajan kautta. 

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia tai opiskelusi lukiossa ei muuten suju toivotulla tavalla, varaa aika erityisopettajalta ja hän auttaa sinua. Erityisopettajalta saat oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä tukea ja ohjausta opiskeluusi. Myös opiskelijan vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä erityisopettajaan. Mikäli opiskelijalla on jo aiemmin havaittuja oppimisen ongelmia tai pulmia, tulisi erityisopettajaan olla yhteydessä mahdollisimman pian lukion alkaessa.

Erityisopetus ja erityisjärjestelyt lukion aikana

Koulupsykologi tekee opiskelijan kanssa erilaisia oppimisvalmiuksia mittaavia testejä kartoittaakseen vaikeuksien syitä. Koulupsykologi auttaa opiskelussa tarvittavien tukitoimien suunnittelussa ja kirjoittaa tarvittavat lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle.

Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa

Jos ylioppilaskokelaalla on luku- tai kirjoitushäiriö (lukihäiriö) ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, kokelaan tulee hankkia lukihäiriötä koskeva selvitys ylioppilastutkintolautakunnalle.

 
 

Koulukuraattori

Koulukuraattori
Sari Ojuva
p. 044 7791452
sari.ojuva(a)varha.fi

Kouluku­raat­to­ri on tavattavissa lukiolla koulupäivisin. Kuraattori aut­taa sinua opis­ke­luun, ih­mis­suh­tei­siin, so­si­aa­li­siin on­gel­miin sekä it­se­näis­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Käyn­nit ovat va­paa­eh­toi­sia, luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia.

Opis­ke­li­jat voi­vat tul­la ku­raat­to­rin vas­taan­o­tol­le:

Ota yh­teyt­tä, jos olet huo­lis­sa­si tai tar­vit­set tie­toa:

Pää­a­si­as­sa ta­paa­mi­set ovat yk­si­lö­käyn­te­jä (oh­jaus­ta ja neu­von­taa), mut­ta myös per­he­käyn­te­jä ja ver­kos­to­neu­vot­te­lu­ja so­vi­tus­ti. Tar­vit­ta­es­sa ohja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin ja -hoi­toon.

 
 

Koulupsykologi

Koulupsykologi
Kimmo Virtanen
p. 044 7791 259
kimmo.virtanen(a)varha.fi

Koulupsykologi on tavattavissa Joensuun koululla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Puhelinaika on joka päivä klo 11-11.30.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tunne-elämän pulmien (ahdistus, jännitys, pelot), oppimisen pulmien, keskittymisvaikeuksien tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia, psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Tarpeen mukaan sinut ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Voit varata itse tapaamisajan Wilma- tai tekstiviestillä tai tulla välitunnilla varaamaan aikaa paikan päältä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus koulupsykologille voi tapahtua myös esim. koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan kautta.

 
 

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja
Tanja Stark
p. 044 7791 254
tanja.stark(a)varha.fi

Opiskeluterveydenhuollossa voit hoitaa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita laaja-alaisesti. Voit esimerkiksi uusia reseptisi tai hoitaa ehkäisy- ja rokotusasioita.  Opiskeluterveydenhuolto kuuluu kaikille Someron lukion opiskelijoille kotikunnasta riippumatta. Jokainen opiskelija tapaa vähintään kerran lukio-opintojensa aikana sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Lääkäri on koulukeskuksessa noin kahtena päivänä kuukaudessa, aika lääkärille varataan terveydenhoitajan kautta. Muuna aikana lääkärin vastaanotto on Someron terveyskeskuksessa.

 
 

Huolinappi


Painaako mieltäsi joku huoli, joka vaikuttaa omaan tilanteeseesi, koulunkäyntiin tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen elämään?

Mikä mieltäsi sitten askarruttaakin, kerro huolesi alla olevalla lomakkeella.

Apua voi pyytää myös nimettömänä, omaa nimimerkkiä käyttäen. Jos toivot, että sinulle vastataan, jätä sähköposti tai puhelinnumero, josta sinut tavoittaa.

Koulukuraattori vastaanottaa viestit ja niihin pyritään vastamaan mahdollisimman pian.

 


Haluan että minuun otetaan yhteyttä *
 
 
 
Jätä tämä tyhjäksi