Sisältöön »
 
fiilis-alasivu.jpg
 
Opiskelijalle

Tietosuoja


Tietosuojaseloste –
Henkilötietojen käsittely Someron kaupungin lukiokoulutuksessa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Someron kaupunki
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero
Sähköpostiosoite: info@somero.fi

2. Tietosuojavastava

Nimi: Sami Kavén
Puhelin: 044 779 1292
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@somero.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Merja Klemola
Puhelin: 044 779 1260
Sähköpostiosoite: merja.klemola@somero.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

Perusopetuksen järjestäminen

Käsittelyyn liittyvä keskeinen lainsäädäntö

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista rekisteröidyistä:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

6. Rekisterin tietolähteet

7. Henkilötietojen säilytys ja edelleen luovutus

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

11. Rekisteröidyn oikeudet