Sisältöön »
 
dsc-2797.jpg
 
Opiskelijalle

Yrittäjyys ja työelämä

Someron lukiossa panostetaan tieto- ja viestintäteknologian lisäksi yrittäjyyskasvatukseen. Talouden hallinta, innovatiivisuus sekä itseohjautuvuus ovat asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen toimintaan sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Yrittäjyyskasvatus kehittää nuoren yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä luovuutta ja päätöksentekoa. Somerolla on ainutlaatuinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, joka kehittelee erilaisia oppimiskokonaisuuksia jokaiselle luokka- ja kouluasteelle.

 
 

Työelämään tutustuminen

OP1 kurssiin kuuluu lukiolaisten TET-harjoittelu, joka on Someron lukiossa tällä hetkellä toteutettu Duunivarjo- ja Amazing business race -päivinä. Duunivarjo-päivänä opiskelijat varjostavat heitä kiinnostavaa työn tekijää, esimerkiksi kirurgeja, pankinjohtajia ja toimittajia. Näin opiskelijat pystyvät tutustumaan sellaisiinkin ammatteihin, joihin perinteisessä työelämään tutustumisessa ei pääsisi tutustumaan.

Amazing Business Race on leikkimielinen kilpailu, jossa lukiolaistiimit seikkailevat somerolaisissa yrityksissä ja suorittavat erilaisia aitoja työelämän rasteja, kuten suunnittelevat burger-annoksen, somistavat näyteikkunan tai paikkaavat hampaita. Kuten amerikkalaisessa televisiorealityssä, myös tässä rallissa on tiukka aikataulu ja paras tiimi palkitaan. Työelämään tutustumisessa tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus tutustua niihin työtehtäviin jotka häntä mahdollisesti saattaisi omaa uraa ajatellen kiinnostaa.

 
 

NY Vuosi yrittäjänä

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelma on Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelma, joka on osa lukion opetusta ja käytännön toiminnasta vastaa historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jarkko Lapatonniemi. Osallistumisen ohjelmaan mahdollistaa Someron kaupungin elinkeinotoimi.

 
 

Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään –hanke

Someron lukio on mukana ESR-rahoitteisessa TTT-hankkeessa yhdessä Tavastian, Riihimäen, Salon ja Porvoon lukioiden kanssa. Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään hankkeen tavoitteena on vastata kysyntään  tulevaisuusorientoituneesti, sillä lukiolaisten siirtyminen työelämän ammattilaisiksi kestää jatko-opinnoista riippuen useampia vuosia.

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja pilotoida lukioon soveltuvia uusia työelämäyhteistyön käytänteitä ja malleja hankekumppaneiden kesken. Hankkeessa on ainutlaatuisia opiskelijoiden ja opettajien työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen kehittäminen tulevaisuusperspektiivistä käsin. Kehitettyjä toimintatapoja ja malleja jaetaan ja tehdään näkyväksi sekä hyödynnettäväksi digitaalisesti.

Hankkeen painopisteitä ja siten toimenpiteitä ovat